0062. எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா

Rate this post

0062. எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா

0062. Ezhupirappum Theeyavai Theendaa

 • குறள் #
  0062
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
  பண்புடை மக்கட் பெறின்.
 • விளக்கம்
  பிறர் பழித்ததற்கு இடமில்லாத நல்ல பண்புடைய மக்களை ஒருவன் பெருவானானால், அவனை எழுவகைப் பிறப்புகளிலும் துன்பங்கள் சென்றடையா.
 • Translation
  in English
  Who children gain, that none reproach, of virtuous worth,
  No evils touch them, through the sev’n-fold maze of birth.
 • Meaning
  The evils of the seven births shall not touch those who abtain children of a good disposition, free from vice.

Leave a comment