0061. பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை

Rate this post

0061. பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை

0061. Perumavatrul Yaamarivathu Illai

 • குறள் #
  0061
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
  மக்கட்பேறு அல்ல பிற.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் அடையக்கூடியவற்றுள், அறிய வேண்டியவற்றை அறிய வல்ல மக்களைப் பெருவதைவிடச் சிறந்ததொன்று இருப்பதாக யாம் அறியவில்லை.
 • Translation
  in English
  Of all that men acquire, we know not any greater gain,
  Than that which by the birth of learned children men obtain.
 • Meaning
  Among all the benefits that may be acquired, we know no greater benefit than the acquisition of intelligent children.

Leave a comment