0060. மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி

Rate this post

0060. மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி

0060. Mangalam Enba Manaimaatchi

 • குறள் #
  0060
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றுஅதன்
  நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.
 • விளக்கம்
  மனைவியும் நற்குண நற்செய்கைகளே இல்வாழ்க்கைக்கு மங்கலம் (நன்மை) என்பர். நல்ல மக்களைப் பெறுதல் அம்மங்கலத்திற்கு அழகு என்றும் அறிவுடையோர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  The house’s ‘blessing’, men pronounce the house-wife excellent;
  The gain of blessed children is its goodly ornament.
 • Meaning
  The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that goodness.

Leave a comment