0057. சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும்

5/5 - (1 vote)

0057. சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும்

0057. Siraikaakkum Kaappevan Seiyum

 • குறள் #
  0057
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
  நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.
 • விளக்கம்
  மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காத்தலால் பயனில்லை; அவர்கள் தம் ஒழுக்கத்தால் தம்மைக் காத்துக் கொள்கிற காவலே சிறந்தது.
 • Translation
  in English
  Of what avail is watch and ward?
  Honour’s woman’s safest guard.
 • Meaning
  What avails the guard of a prison? The chief guard of a woman is her chastity.

Leave a comment