0056. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித்

Rate this post

0056. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித்

0056. Tharkaaththuth Tharkondaar Penith

 • குறள் #
  0056
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
  சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.
 • விளக்கம்
  கற்பிலிருந்து தவறாமல் தன்னைக் காத்தும், தன் கணவனைப் பாதுகாத்தும், இருவரிடத்தும் புகழ் நீங்காமல் காத்தும், தன் கடமைகளில் தவறாமல் நடப்பவளே சிறந்த பெண்ணாவாள்.
 • Translation
  in English
  Who guards herself, for husband’s comfort cares, her household’s fame,
  In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman’s name.
 • Meaning
  She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an unsullied fame.

Leave a comment