0055. தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன்

Rate this post

0055. தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன்

0055. Deivam Thozhaaal Kozhual

 • குறள் #
  0055
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
  பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.
 • விளக்கம்
  தெய்வத்தைத் தொழாதவளாய்த் தன் கணவனைத் தெய்வம் என நினைத்து, அவனைத் தொழுது காலையில் துயில் எழுகின்றவள் பெய்யென்று சொல்ல மழை பெய்யும்.
 • Translation
  in English
  No God adoring, low she bends before her lord;
  Then rising, serves: the rain falls instant at her word!
 • Meaning
  If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, “let it rain,” it will rain.

Leave a comment