0054. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள

Rate this post

0054. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள

0054. Pennin Perundhakka Yaavula

 • குறள் #
  0054
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
  திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி உண்டாகியிருக்கப் பெற்றால், கணவன் அடைய கூடியவற்றுள் அம்மனைவியைவிட மேலான பொருள் வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  If woman might of chastity retain,
  What choicer treasure doth the world contain?
 • Meaning
  What is more excellent than a wife, if she possess the stability of chastity?

Leave a comment