0052. மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின்

Rate this post

0052. மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின்

0052. Manaimaatchi Illaalkan Illaayin

 • குறள் #
  0052
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
  எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.
 • விளக்கம்
  இல்வாழ்கைக்கேற்ற சிறந்த குணங்கள் மனைவியிடம் இல்லையானால், அவ்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறந்திருந்தாலும் பயன் இல்லை.
 • Translation
  in English
  If household excellence be wanting in the wife,
  Howe’er with splendour lived, all worthless is the life.
 • Meaning
  If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, the conjugal state, is nothing.

Leave a comment