0050. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்

Rate this post

0050. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்

0050. Vaiyaththul Vaazhvaangu Vaazhbavan

 • குறள் #
  0050
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உநற்யும்
  தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.
 • விளக்கம்
  இவ்வுலகத்தில் வாழ வேண்டிய முறைப்படி வாழ்கின்றவன், மேலுலகத்திலுள்ள தேவர்களுள் ஒருவனாக மதிக்கப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Who shares domestic life, by household virtues graced,
  Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed.
 • Meaning
  He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who dwell in heaven.

Leave a comment