0049. அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை

Rate this post

0049. அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை

0049. Aranenap Pattathe Ilvaazhkkai

 • குறள் #
  0049
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
  பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.
 • விளக்கம்
  அறம் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டதே இல்வாழ்கை. அதுவும் பிறர் பழிக்கும் தீமைகள் இல்லையானால் சிறப்புடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  The life domestic rightly bears true virtue’s name;
  That other too, if blameless found, due praise may claim.
 • Meaning
  The marriage state is truly called virtue. The other state is also good, if others do not reproach it.

Leave a comment