0048. ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா

Rate this post

0048. ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா

0048. Aatrin Ozhukki Aranizhukkaa

 • குறள் #
  0048
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
  நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து.
 • விளக்கம்
  தவம் செய்கின்றவரையும் அவர் வழியில் ஒழுகச் செய்து, தானும் அறநெறியில் தவறாது நின்று வாழ்பவனின் இல்வாழ்க்கையானது, தவம் செய்வாரை விட வன்மை உடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Others it sets upon their way, itself from virtue ne’er declines;
  Than stern ascetics’ pains such life domestic brighter shines.
 • Meaning
  The householder who, not swerving from virtue, helps the ascetic in his way, endures more than those who endure penance.

Leave a comment