0047. இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன்

1/5 - (1 vote)

0047. இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன்

0047. Iyalbinaan Ilvaazhkkai Vaazhbavan

 • குறள் #
  0047
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
  முயல்வாருள் எல்லாம் தலை.
 • விளக்கம்
  இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து, அதற்குரிய நல்ல முறையிலே ஒழுகுகின்றவன், மறுமை இன்பத்தை நாடி முயற்சி செய்கின்றவரை விடச் சிறந்தவன் ஆவான்.
 • Translation
  in English
  In nature’s way who spends his calm domestic days,
  ‘Mid all that strive for virtue’s crown hath foremost place.
 • Meaning
  Among all those who labour (for future happiness) he is greatest who lives well in the household state.

Leave a comment