0046. அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின்

Rate this post

0046. அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின்

0046. Araththaatrin Ilvaazhkkai Aatrin

 • குறள் #
  0046
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்
  போஒய்ப் பெறுவ எவன்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை அறவழியில் நடத்துவானானால், அவன் வேறு வழியில் சென்று பெறும் மேலான பயன் இல்லை.
 • Translation
  in English
  If man in active household life a virtuous soul retain,
  What fruit from other modes of virtue can he gain?
 • Meaning
  What will he who lives virtuously in the domestic state gain by going into the other, (ascetic) state ?

Leave a comment