0044. பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின்

Rate this post

0044. பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின்

0044. Pazhiyanjip Paaththoon Udaiththaayin

 • குறள் #
  0044
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
  வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்.
 • விளக்கம்
  பழிக்கு அஞ்சுதல், நல்வழியில் வந்த பொருளைப் பகுத்து உண்ணுதல் ஆகிய இரண்டும் ஒருவனது இல்வாழ்க்கையில் இருந்தால், அவனது சந்ததி எப்போதும் குறைவது இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who shares his meal with other, while all guilt he shuns,
  His virtuous line unbroken though the ages runs.
 • Meaning
  His descendants shall never fail who, living in the domestic state, fears vice (in the acquisition of property) and shares his food (with others).

Leave a comment