0041. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய

Rate this post

0041. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய

0041. Ilvaazhvaan Enbaan Iyalbudaiya

 • குறள் #
  0041
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
  நல்லாற்றின் நின்ற துணை.
 • விளக்கம்
  இல்லறத்தில் வாழ்கின்றவன் என்னும் சிறப்புடையவன் மற்ற (கல்வி, மனைத்துறவு, துறவு) அறநிலைகளில் உள்ள மூவர்க்கும் நல்ல ஒழுக்க நெறியில் உறுதியான துணையாவான்.
 • Translation
  in English
  The men of household virtue, firm in way of good, sustain
  The other orders three that rule professed maintain.
 • Meaning
  He will be called a (true) householder, who is a firm support to the virtuous of the three orders in their good path.

Leave a comment