0040. செயற்பால தோரும் அறனே

Rate this post

0040. செயற்பால தோரும் அறனே

0040. Seyarpaala Thorum Arane

 • குறள் #
  0040
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
  உயற்பால தோரும் பழி.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் செய்ய வேண்டியது அறச்செயலே; அவன் செய்யாமல் தவிர்க்கவேண்டியது பழிச்செயலே.
 • Translation
  in English
  ‘Virtue’ sums the things that should be done;
  ‘Vice’ sums the things that man should shun.
 • Meaning
  That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shun.

Leave a comment