0038. வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின்

Rate this post

0038. வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின்

0038. Veezhnaal Padaaamai Nanraatrin

 • குறள் #
  0038
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
  வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.
 • விளக்கம்
  ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவன் அறம் செய்வானானால் அஃது அவன் பிறவி வரும் வழியை அடைப்பதற்குரிய கல்லாகும்.
 • Translation
  in English
  If no day passing idly, good to do each day you toil,
  A stone it will be to block the way of future days of moil.
 • Meaning
  If one allows no day to pass without some good being done, his conduct will be a stone to block up the passage to other births.

Leave a comment