0036. அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க

Rate this post

0036. அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க

0036. Anrarivaam Ennaathu Aranjcheiga

 • குறள் #
  0036
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
  பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை.
 • விளக்கம்
  பின்னால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணி விடாமல் அவ்வப்போதே ஒருவன் அறத்தைச் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்த அறம், அவன் இறக்கும் போது அழிவில்லாத துணையாக நிற்கும்.
 • Translation
  in English
  Do deeds of virtue now. Say not, ‘To-morrow we’ll be wise’;
  Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies.
 • Meaning
  Defer not virtue to another day; receive her now; and at the dying hour she will be your undying friend.

Leave a comment