0035. அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல்

1/5 - (1 vote)

0035. அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல்

0035. Azhukkaaru Avaaveguli Innaachchol

 • குறள் #
  0035
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
  இழுக்கா இயன்றது அறம்.
 • விளக்கம்
  அறம் என்று சொல்லப்படுவது பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய நான்கையும் நீக்கி நடை பெறுவதாகும்.
 • Translation
  in English
  Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath,
  Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path.
 • Meaning
  That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speech.

Leave a comment