0034. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்

Rate this post

0034. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்

0034. Manaththukkan Maasilan Aathal

 • குறள் #
  0034
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
  ஆகுல நீர பிற.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன் மனதில் குற்றமற்றவனாக இருக்க வேண்டும். அதுவே அறம் ஆகும். மற்றவையெல்லாம் ஆரவாரத் தன்மை உடையவையாகும்.
 • Translation
  in English
  Spotless be thou in mind! This only merits virtue’s name;
  All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim.
 • Meaning
  Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show.

Leave a comment