0031. சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும்

Rate this post

0031. சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும்

0031. Sirappueenum Selvamum Eenum

 • குறள் #
  0031
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
  ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  அறம் மக்களுக்குச் சிறப்பையும் செல்வத்தையும் கொடுக்கும். எனவே, அவ்வறத்தைக் காட்டிலும் நன்மை தருவது வேறில்லை.
 • Translation
  in English
  It yields distinction, yields prosperity; what gain
  Greater than virtue can a living man obtain?
 • Meaning
  Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess?

Leave a comment