0028. நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை

Rate this post

0028. நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை

0028. Niraimozhi Maandhar Perumai

 • குறள் #
  0028
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
  மறைமொழி காட்டி விடும்.
 • விளக்கம்
  பயன் நிரம்பிய சொற்களையுடைய துறவிகளின் பெருமையை, அவர்கள் கூறிய மந்திரங்களாகிய சொற்களே அறிவிக்கும்.
 • Translation
  in English
  The might of men whose word is never vain,
  The ‘secret word’ shall to the earth proclaim.
 • Meaning
  The hidden words of the men whose words are full of effect, will shew their greatness to the world.

Leave a comment