0022. துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின்

Rate this post

0022. துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின்

0022. Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin

 • குறள் #
  0022
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
  இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.
 • விளக்கம்
  துறவிகளுடைய பெருமையை அளவிட்டுச் சொல்லப் புகுதல், இவ்வுலகத்திலே பிறந்து இறந்தவர்களை எண்ணிக் கணக்கிடத் தொடங்கினாற் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  As counting those that from the earth have passed away,
  ‘Tis vain attempt the might of holy men to say.
 • Meaning
  To describe the measure of the greatness of those who have forsaken the two-fold desires, is like
  counting the dead.

Leave a comment