0020. நீர்இன்று அமையாது உலகெனின்

Rate this post

0020. நீர்இன்று அமையாது உலகெனின்

0020. Neerindru Amaiyaathu Ulagenin

 • குறள் #
  0020
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
  வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.
 • விளக்கம்
  எவ்வகையால் உயர்ந்தவரும் நீர் இல்லாமல் இவ்வுலகில் வாழ முடியாது. அதுபோலத் தண்ணீரின் இடையறாத ஓட்டமும் மழை பெய்யவில்லையென்றால் இல்லையாகும்.
 • Translation
  in English
  When water fails, functions of nature cease, you say;
  Thus when rain fails, no men can walk in ‘duty’s ordered way’.
 • Meaning
  If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of water.

Leave a comment