0016. விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற்

Rate this post

0016. விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற்

0016. Visumbin Thuliveezhin Allaalmat

 • குறள் #
  0016
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
  பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.
 • விளக்கம்
  மேகத்திலிருந்து மழைத்துளி விழுந்தாலல்லாமல், பசுமையான புல்லின் தலையையும் காண முடியாது.
 • Translation
  in English
  If from the clouds no drops of rain are shed.
  ‘Tis rare to see green herb lift up its head.
 • Meaning
  If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen.

Leave a comment