0013. விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர்

Rate this post

0013. விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர்

0013. Vinindru Poippin Virineer

 • குறள் #
  0013
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
  உள்நின்று உடற்றும் பசி.
 • விளக்கம்
  மழை பெய்ய வேண்டிய காலத்தில் பெய்யாமல் பொய்த்து விடுமானால், கடல் சூழ்ந்த பரந்த இவ்வுலகத்தில் பசி தோன்றி உயிர்களையெல்லாம் வருத்தும்.
 • Translation
  in English
  If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain,
  Famine, sore torment, stalks o’er earth’s vast ocean-girdled plain.
 • Meaning
  If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious world.

Leave a comment