0009. கோளில் பொறியின் குணமிலவே

Rate this post

0009. கோளில் பொறியின் குணமிலவே

0009. Kolil Poriyin Gunamilave

 • குறள் #
  0009
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
  தாளை வணங்காத் தலை.
 • விளக்கம்
  எட்டுக் குணங்களையுடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காத தலைகள், கேளாத செவி முதலியவை போலப் பயனற்றவையாகும்.
 • Translation
  in English
  Before His foot, ‘the Eight-fold Excellence,’ with unbent head,
  Who stands, like palsied sense, is to all living functions dead.
 • Meaning
  The head that worships not the feet of Him who is possessed of eight attributes, is as useless as a sense without the power of sensation.

Leave a comment