0007. தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க்

Rate this post

0007. தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க்

0007. Thanakkuvamai Illaathaan Thaalserndhaark

 • குறள் #
  0007
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
  மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.
 • விளக்கம்
  தனக்கு ஒப்பில்லாத கடவுளின் திருவடிகளைத் தவறாது நினைப்பவர்க்கல்லாமல், மற்றவர்க்கு மனக் கவலையைப் போக்க முடியாது.
 • Translation
  in English
  Unless His foot, ‘to Whom none can compare,’ men gain,
  ‘Tis hard for mind to find relief from anxious pain.
 • Meaning
  Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable.

Leave a comment