0005. இருள்சேர் இருவினையும் சேரா

Rate this post

0005. இருள்சேர் இருவினையும் சேரா

0005. Irulser Iruvinaiyum Seraa

 • குறள் #
  0005
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
  பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.
 • விளக்கம்
  கடவுளின் உண்மையான புகழை விரும்பி நினைப்பவரை அறியாமையால் வரும் நல்வினை, தீவினை ஆகிய இருவினைகளும் வந்து சேரமாட்டா.
 • Translation
  in English
  The men, who on the ‘King’s’ true praised delight to dwell,
  Affects not them the fruit of deeds done ill or well.
 • Meaning
  The two-fold deeds that spring from darkness shall not adhere to those who delight in the true praise of God.

Leave a comment