0004. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி

3/5 - (1 vote)

0004. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி

0004. Venduthal Vendaamai Ilaanadi

 • குறள் #
  0004
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
  யாண்டும் இடும்பை இல.
 • விளக்கம்
  விருப்பு, வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை நினைப்பவருக்கு எப்பொழுதும் துன்பம் இல்லை.
 • Translation
  in English
  His foot, ‘Whom want affects not, irks not grief,’ who gain
  Shall not, through every time, of any woes complain.
 • Meaning
  To those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion, evil shall never come.

Leave a comment