0003. மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி

Rate this post

0003. மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி

0003. Malarmisai Yeginaan Maanadi

 • குறள் #
  0003
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
  நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.
 • விளக்கம்
  அன்பர்களின் நெஞ்சமாகிய தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் பெருமை பொருந்திய திருவடிகளை இடைவிடாமல் நினைப்பவர், எல்லா உலகங்களுக்கும் மேலானதாகிய முத்தி உலகில் எப்பொழுதும் வாழ்வார்.
 • Translation
  in English
  His feet, ‘Who o’er the full-blown flower hath past,’ who gain
  In bliss long time shall dwell above this earthly plain.
 • Meaning
  They who are united to the glorious feet of Him who passes swiftly over the flower of the mind, shall flourish long above all worlds.

Leave a comment