0001. அகர முதல எழுத்தெல்லாம்

5/5 - (1 vote)

0001. அகர முதல எழுத்தெல்லாம்

0001. Agara Mudhala Ezhuththellaam

 • குறள் #
  0001
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
  பகவன் முதற்றே உலகு.
 • விளக்கம்
  எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரம் என்னும் ஒலி எழுத்தை முதலாகக் கொண்டுள்ளன. அது போல, உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் ஆதியாகிய கடவுளை முதலாகக் கொண்டுள்ளன.
 • Translation
  in English
  A, as its first of letters, every speech maintains;
  The “Primal Deity” is first through all the world’s domains.
 • Meaning
  As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world.

Leave a comment