பரமார்த்த குரு கதைகள் (Paramartha Guru Stories in Tamil)

 

[strong]பரமார்த்த குரு கதைகள் (Paramartha Guru Stories)[/strong]

[divider type=”shadow”][/divider]

பரமார்த்த குரு கதைகள் என்பது வீரமாமுனிவரால் எழுதப்பட்டது.அக்கதைகளை நான் தொகுத்தளிக்க உள்ளேன்….

பரமார்த்த குரு என்பவர் ஒரு குருகுல ஆசிரியர்… அவரிடம் மட்டி,மடையன்,முட்டாள்,மூடன்,மண்டு என ஐந்து மாணவர்கள் அவரிடம் சீடர்களாக இருந்தனர்.பேருக்கேற்றவாரே அவர்கள் குணமும் இருந்தது…

இனி கதை ஆரம்பம்…

One thought on “பரமார்த்த குரு கதைகள் (Paramartha Guru Stories in Tamil)

Leave a Reply